Ontslag Aan de bergen

Uw werkgever in Aan de bergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aan de bergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aan de bergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aan de bergen. Uw werkgever in Aan de bergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aan de bergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aan de bergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aan de bergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aan de bergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aan de bergen of met bevallingsverlof bent in Aan de bergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aan de bergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aan de bergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aan de bergen
 • Als u in Aan de bergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aan de bergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Aan de bergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aan de bergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aan de bergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aan de bergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aan de bergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aan de bergen. Uitzonderingen in Aan de bergen;
 • Als uw werkgever in Aan de bergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aan de bergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aan de bergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aan de bergen niet geschikt voor uw werk in Aan de bergen of
 • u functioneert niet voldoende in Aan de bergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aan de bergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aan de bergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aan de bergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aan de bergen verblijft, dan mag uw werkgever in Aan de bergen u eveneens wel ontslaan.