Ontslag Bergeijk

Uw werkgever in Bergeijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergeijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergeijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergeijk. Uw werkgever in Bergeijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergeijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergeijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergeijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergeijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergeijk of met bevallingsverlof bent in Bergeijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergeijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergeijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergeijk
 • Als u in Bergeijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergeijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergeijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergeijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergeijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergeijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergeijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergeijk. Uitzonderingen in Bergeijk;
 • Als uw werkgever in Bergeijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergeijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergeijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergeijk niet geschikt voor uw werk in Bergeijk of
 • u functioneert niet voldoende in Bergeijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergeijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergeijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergeijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergeijk verblijft, dan mag uw werkgever in Bergeijk u eveneens wel ontslaan.