Ontslag Bergambacht

Uw werkgever in Bergambacht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergambacht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergambacht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergambacht. Uw werkgever in Bergambacht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergambacht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergambacht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergambacht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergambacht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergambacht of met bevallingsverlof bent in Bergambacht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergambacht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergambacht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergambacht
 • Als u in Bergambacht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergambacht wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergambacht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergambacht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergambacht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergambacht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergambacht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergambacht. Uitzonderingen in Bergambacht;
 • Als uw werkgever in Bergambacht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergambacht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergambacht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergambacht niet geschikt voor uw werk in Bergambacht of
 • u functioneert niet voldoende in Bergambacht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergambacht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergambacht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergambacht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergambacht verblijft, dan mag uw werkgever in Bergambacht u eveneens wel ontslaan.