Ontslag Bergakker

Uw werkgever in Bergakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergakker. Uw werkgever in Bergakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergakker of met bevallingsverlof bent in Bergakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergakker
 • Als u in Bergakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergakker. Uitzonderingen in Bergakker;
 • Als uw werkgever in Bergakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergakker niet geschikt voor uw werk in Bergakker of
 • u functioneert niet voldoende in Bergakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergakker verblijft, dan mag uw werkgever in Bergakker u eveneens wel ontslaan.