Ontslag Berg en terblijt

Uw werkgever in Berg en terblijt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berg en terblijt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berg en terblijt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berg en terblijt. Uw werkgever in Berg en terblijt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berg en terblijt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berg en terblijt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berg en terblijt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berg en terblijt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berg en terblijt of met bevallingsverlof bent in Berg en terblijt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berg en terblijt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berg en terblijt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berg en terblijt
 • Als u in Berg en terblijt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berg en terblijt wilt opnemen;
 • Omdat u in Berg en terblijt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berg en terblijt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berg en terblijt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berg en terblijt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berg en terblijt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berg en terblijt. Uitzonderingen in Berg en terblijt;
 • Als uw werkgever in Berg en terblijt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berg en terblijt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berg en terblijt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berg en terblijt niet geschikt voor uw werk in Berg en terblijt of
 • u functioneert niet voldoende in Berg en terblijt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berg en terblijt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berg en terblijt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berg en terblijt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berg en terblijt verblijft, dan mag uw werkgever in Berg en terblijt u eveneens wel ontslaan.