Ontslag Berg en dal

Uw werkgever in Berg en dal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berg en dal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berg en dal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berg en dal. Uw werkgever in Berg en dal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berg en dal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berg en dal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berg en dal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berg en dal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berg en dal of met bevallingsverlof bent in Berg en dal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berg en dal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berg en dal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berg en dal
 • Als u in Berg en dal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berg en dal wilt opnemen;
 • Omdat u in Berg en dal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berg en dal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berg en dal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berg en dal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berg en dal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berg en dal. Uitzonderingen in Berg en dal;
 • Als uw werkgever in Berg en dal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berg en dal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berg en dal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berg en dal niet geschikt voor uw werk in Berg en dal of
 • u functioneert niet voldoende in Berg en dal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berg en dal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berg en dal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berg en dal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berg en dal verblijft, dan mag uw werkgever in Berg en dal u eveneens wel ontslaan.