Ontslag Berenbroek

Uw werkgever in Berenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berenbroek. Uw werkgever in Berenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berenbroek of met bevallingsverlof bent in Berenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berenbroek
 • Als u in Berenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Berenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berenbroek. Uitzonderingen in Berenbroek;
 • Als uw werkgever in Berenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berenbroek niet geschikt voor uw werk in Berenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Berenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Berenbroek u eveneens wel ontslaan.