Ontslag Benzenrade

Uw werkgever in Benzenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benzenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benzenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benzenrade. Uw werkgever in Benzenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benzenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benzenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benzenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benzenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benzenrade of met bevallingsverlof bent in Benzenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benzenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benzenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benzenrade
 • Als u in Benzenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benzenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Benzenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benzenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benzenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benzenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benzenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benzenrade. Uitzonderingen in Benzenrade;
 • Als uw werkgever in Benzenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benzenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benzenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benzenrade niet geschikt voor uw werk in Benzenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Benzenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benzenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benzenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benzenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benzenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Benzenrade u eveneens wel ontslaan.