Ontslag Bentveld

Uw werkgever in Bentveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bentveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bentveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bentveld. Uw werkgever in Bentveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bentveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bentveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bentveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bentveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bentveld of met bevallingsverlof bent in Bentveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bentveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bentveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bentveld
 • Als u in Bentveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bentveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Bentveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bentveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bentveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bentveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bentveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bentveld. Uitzonderingen in Bentveld;
 • Als uw werkgever in Bentveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bentveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bentveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bentveld niet geschikt voor uw werk in Bentveld of
 • u functioneert niet voldoende in Bentveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bentveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bentveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bentveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bentveld verblijft, dan mag uw werkgever in Bentveld u eveneens wel ontslaan.