Ontslag Benthuizen

Uw werkgever in Benthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benthuizen. Uw werkgever in Benthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benthuizen of met bevallingsverlof bent in Benthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benthuizen
 • Als u in Benthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Benthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benthuizen. Uitzonderingen in Benthuizen;
 • Als uw werkgever in Benthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benthuizen niet geschikt voor uw werk in Benthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Benthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Benthuizen u eveneens wel ontslaan.