Ontslag Benthem

Uw werkgever in Benthem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benthem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benthem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benthem. Uw werkgever in Benthem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benthem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benthem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benthem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benthem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benthem of met bevallingsverlof bent in Benthem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benthem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benthem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benthem
 • Als u in Benthem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benthem wilt opnemen;
 • Omdat u in Benthem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benthem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benthem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benthem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benthem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benthem. Uitzonderingen in Benthem;
 • Als uw werkgever in Benthem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benthem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benthem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benthem niet geschikt voor uw werk in Benthem of
 • u functioneert niet voldoende in Benthem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benthem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benthem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benthem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benthem verblijft, dan mag uw werkgever in Benthem u eveneens wel ontslaan.