Ontslag Bentelo

Uw werkgever in Bentelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bentelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bentelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bentelo. Uw werkgever in Bentelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bentelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bentelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bentelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bentelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bentelo of met bevallingsverlof bent in Bentelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bentelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bentelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bentelo
 • Als u in Bentelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bentelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Bentelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bentelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bentelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bentelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bentelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bentelo. Uitzonderingen in Bentelo;
 • Als uw werkgever in Bentelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bentelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bentelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bentelo niet geschikt voor uw werk in Bentelo of
 • u functioneert niet voldoende in Bentelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bentelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bentelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bentelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bentelo verblijft, dan mag uw werkgever in Bentelo u eveneens wel ontslaan.