Ontslag Bent

Uw werkgever in Bent mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bent zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bent

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bent. Uw werkgever in Bent mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bent arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bent niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bent te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bent u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bent of met bevallingsverlof bent in Bent.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bent kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bent die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bent
 • Als u in Bent lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bent wilt opnemen;
 • Omdat u in Bent lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bent lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bent wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bent op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bent

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bent. Uitzonderingen in Bent;
 • Als uw werkgever in Bent bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bent aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bent gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bent niet geschikt voor uw werk in Bent of
 • u functioneert niet voldoende in Bent.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bent

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bent niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bent of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bent verblijft, dan mag uw werkgever in Bent u eveneens wel ontslaan.