Ontslag Benschop

Uw werkgever in Benschop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benschop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benschop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benschop. Uw werkgever in Benschop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benschop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benschop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benschop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benschop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benschop of met bevallingsverlof bent in Benschop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benschop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benschop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benschop
 • Als u in Benschop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benschop wilt opnemen;
 • Omdat u in Benschop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benschop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benschop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benschop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benschop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benschop. Uitzonderingen in Benschop;
 • Als uw werkgever in Benschop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benschop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benschop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benschop niet geschikt voor uw werk in Benschop of
 • u functioneert niet voldoende in Benschop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benschop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benschop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benschop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benschop verblijft, dan mag uw werkgever in Benschop u eveneens wel ontslaan.