Ontslag Benningbroek

Uw werkgever in Benningbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benningbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benningbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benningbroek. Uw werkgever in Benningbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benningbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benningbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benningbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benningbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benningbroek of met bevallingsverlof bent in Benningbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benningbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benningbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benningbroek
 • Als u in Benningbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benningbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Benningbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benningbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benningbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benningbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benningbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benningbroek. Uitzonderingen in Benningbroek;
 • Als uw werkgever in Benningbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benningbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benningbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benningbroek niet geschikt voor uw werk in Benningbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Benningbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benningbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benningbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benningbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benningbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Benningbroek u eveneens wel ontslaan.