Ontslag Benneveld

Uw werkgever in Benneveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benneveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benneveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benneveld. Uw werkgever in Benneveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benneveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benneveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benneveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benneveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benneveld of met bevallingsverlof bent in Benneveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benneveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benneveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benneveld
 • Als u in Benneveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benneveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Benneveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benneveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benneveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benneveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benneveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benneveld. Uitzonderingen in Benneveld;
 • Als uw werkgever in Benneveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benneveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benneveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benneveld niet geschikt voor uw werk in Benneveld of
 • u functioneert niet voldoende in Benneveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benneveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benneveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benneveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benneveld verblijft, dan mag uw werkgever in Benneveld u eveneens wel ontslaan.