Ontslag Bennekom

Uw werkgever in Bennekom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bennekom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bennekom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bennekom. Uw werkgever in Bennekom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bennekom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bennekom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bennekom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bennekom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bennekom of met bevallingsverlof bent in Bennekom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bennekom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bennekom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bennekom
 • Als u in Bennekom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bennekom wilt opnemen;
 • Omdat u in Bennekom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bennekom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bennekom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bennekom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bennekom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bennekom. Uitzonderingen in Bennekom;
 • Als uw werkgever in Bennekom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bennekom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bennekom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bennekom niet geschikt voor uw werk in Bennekom of
 • u functioneert niet voldoende in Bennekom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bennekom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bennekom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bennekom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bennekom verblijft, dan mag uw werkgever in Bennekom u eveneens wel ontslaan.