Ontslag Bennebroek

Uw werkgever in Bennebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bennebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bennebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bennebroek. Uw werkgever in Bennebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bennebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bennebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bennebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bennebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bennebroek of met bevallingsverlof bent in Bennebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bennebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bennebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bennebroek
 • Als u in Bennebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bennebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Bennebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bennebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bennebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bennebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bennebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bennebroek. Uitzonderingen in Bennebroek;
 • Als uw werkgever in Bennebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bennebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bennebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bennebroek niet geschikt voor uw werk in Bennebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Bennebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bennebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bennebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bennebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bennebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Bennebroek u eveneens wel ontslaan.