Ontslag Benedenkerk

Uw werkgever in Benedenkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benedenkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benedenkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benedenkerk. Uw werkgever in Benedenkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benedenkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benedenkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benedenkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benedenkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benedenkerk of met bevallingsverlof bent in Benedenkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benedenkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benedenkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benedenkerk
 • Als u in Benedenkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benedenkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Benedenkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benedenkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benedenkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benedenkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benedenkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benedenkerk. Uitzonderingen in Benedenkerk;
 • Als uw werkgever in Benedenkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benedenkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benedenkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benedenkerk niet geschikt voor uw werk in Benedenkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Benedenkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benedenkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benedenkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benedenkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benedenkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Benedenkerk u eveneens wel ontslaan.