Ontslag Benedenheul

Uw werkgever in Benedenheul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benedenheul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benedenheul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benedenheul. Uw werkgever in Benedenheul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benedenheul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benedenheul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benedenheul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benedenheul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benedenheul of met bevallingsverlof bent in Benedenheul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benedenheul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benedenheul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benedenheul
 • Als u in Benedenheul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benedenheul wilt opnemen;
 • Omdat u in Benedenheul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benedenheul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benedenheul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benedenheul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benedenheul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benedenheul. Uitzonderingen in Benedenheul;
 • Als uw werkgever in Benedenheul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benedenheul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benedenheul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benedenheul niet geschikt voor uw werk in Benedenheul of
 • u functioneert niet voldoende in Benedenheul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benedenheul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benedenheul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benedenheul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benedenheul verblijft, dan mag uw werkgever in Benedenheul u eveneens wel ontslaan.