Ontslag Benedeneind

Uw werkgever in Benedeneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benedeneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benedeneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benedeneind. Uw werkgever in Benedeneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benedeneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benedeneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benedeneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benedeneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benedeneind of met bevallingsverlof bent in Benedeneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benedeneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benedeneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benedeneind
 • Als u in Benedeneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benedeneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Benedeneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benedeneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benedeneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benedeneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benedeneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benedeneind. Uitzonderingen in Benedeneind;
 • Als uw werkgever in Benedeneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benedeneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benedeneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benedeneind niet geschikt voor uw werk in Benedeneind of
 • u functioneert niet voldoende in Benedeneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benedeneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benedeneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benedeneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benedeneind verblijft, dan mag uw werkgever in Benedeneind u eveneens wel ontslaan.