Ontslag Benedenberg

Uw werkgever in Benedenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benedenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benedenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benedenberg. Uw werkgever in Benedenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benedenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benedenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benedenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benedenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benedenberg of met bevallingsverlof bent in Benedenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benedenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benedenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benedenberg
 • Als u in Benedenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benedenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Benedenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benedenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benedenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benedenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benedenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benedenberg. Uitzonderingen in Benedenberg;
 • Als uw werkgever in Benedenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benedenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benedenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benedenberg niet geschikt voor uw werk in Benedenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Benedenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benedenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benedenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benedenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benedenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Benedenberg u eveneens wel ontslaan.