Ontslag Beneden veensloot

Uw werkgever in Beneden veensloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beneden veensloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beneden veensloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beneden veensloot. Uw werkgever in Beneden veensloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beneden veensloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beneden veensloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beneden veensloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beneden veensloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beneden veensloot of met bevallingsverlof bent in Beneden veensloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beneden veensloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beneden veensloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beneden veensloot
 • Als u in Beneden veensloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beneden veensloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Beneden veensloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beneden veensloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beneden veensloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beneden veensloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beneden veensloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beneden veensloot. Uitzonderingen in Beneden veensloot;
 • Als uw werkgever in Beneden veensloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beneden veensloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beneden veensloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beneden veensloot niet geschikt voor uw werk in Beneden veensloot of
 • u functioneert niet voldoende in Beneden veensloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beneden veensloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beneden veensloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beneden veensloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beneden veensloot verblijft, dan mag uw werkgever in Beneden veensloot u eveneens wel ontslaan.