Ontslag Beneden-leeuwen

Uw werkgever in Beneden-leeuwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beneden-leeuwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beneden-leeuwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beneden-leeuwen. Uw werkgever in Beneden-leeuwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beneden-leeuwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beneden-leeuwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beneden-leeuwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beneden-leeuwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beneden-leeuwen of met bevallingsverlof bent in Beneden-leeuwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beneden-leeuwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beneden-leeuwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beneden-leeuwen
 • Als u in Beneden-leeuwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beneden-leeuwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Beneden-leeuwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beneden-leeuwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beneden-leeuwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beneden-leeuwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beneden-leeuwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beneden-leeuwen. Uitzonderingen in Beneden-leeuwen;
 • Als uw werkgever in Beneden-leeuwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beneden-leeuwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beneden-leeuwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beneden-leeuwen niet geschikt voor uw werk in Beneden-leeuwen of
 • u functioneert niet voldoende in Beneden-leeuwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beneden-leeuwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beneden-leeuwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beneden-leeuwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beneden-leeuwen verblijft, dan mag uw werkgever in Beneden-leeuwen u eveneens wel ontslaan.