Ontslag Beneden-haastrecht

Uw werkgever in Beneden-haastrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beneden-haastrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beneden-haastrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beneden-haastrecht. Uw werkgever in Beneden-haastrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beneden-haastrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beneden-haastrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beneden-haastrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beneden-haastrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beneden-haastrecht of met bevallingsverlof bent in Beneden-haastrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beneden-haastrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beneden-haastrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beneden-haastrecht
 • Als u in Beneden-haastrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beneden-haastrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Beneden-haastrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beneden-haastrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beneden-haastrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beneden-haastrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beneden-haastrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beneden-haastrecht. Uitzonderingen in Beneden-haastrecht;
 • Als uw werkgever in Beneden-haastrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beneden-haastrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beneden-haastrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beneden-haastrecht niet geschikt voor uw werk in Beneden-haastrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Beneden-haastrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beneden-haastrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beneden-haastrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beneden-haastrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beneden-haastrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Beneden-haastrecht u eveneens wel ontslaan.