Ontslag Benderse

Uw werkgever in Benderse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Benderse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Benderse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Benderse. Uw werkgever in Benderse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Benderse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Benderse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Benderse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Benderse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Benderse of met bevallingsverlof bent in Benderse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Benderse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Benderse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Benderse
 • Als u in Benderse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Benderse wilt opnemen;
 • Omdat u in Benderse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Benderse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Benderse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Benderse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Benderse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Benderse. Uitzonderingen in Benderse;
 • Als uw werkgever in Benderse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Benderse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Benderse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Benderse niet geschikt voor uw werk in Benderse of
 • u functioneert niet voldoende in Benderse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Benderse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Benderse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Benderse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Benderse verblijft, dan mag uw werkgever in Benderse u eveneens wel ontslaan.