Ontslag Bemmer

Uw werkgever in Bemmer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bemmer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bemmer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bemmer. Uw werkgever in Bemmer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bemmer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bemmer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bemmer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bemmer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bemmer of met bevallingsverlof bent in Bemmer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bemmer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bemmer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bemmer
 • Als u in Bemmer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bemmer wilt opnemen;
 • Omdat u in Bemmer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bemmer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bemmer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bemmer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bemmer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bemmer. Uitzonderingen in Bemmer;
 • Als uw werkgever in Bemmer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bemmer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bemmer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bemmer niet geschikt voor uw werk in Bemmer of
 • u functioneert niet voldoende in Bemmer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bemmer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bemmer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bemmer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bemmer verblijft, dan mag uw werkgever in Bemmer u eveneens wel ontslaan.