Ontslag Bemmel

Uw werkgever in Bemmel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bemmel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bemmel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bemmel. Uw werkgever in Bemmel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bemmel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bemmel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bemmel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bemmel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bemmel of met bevallingsverlof bent in Bemmel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bemmel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bemmel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bemmel
 • Als u in Bemmel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bemmel wilt opnemen;
 • Omdat u in Bemmel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bemmel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bemmel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bemmel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bemmel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bemmel. Uitzonderingen in Bemmel;
 • Als uw werkgever in Bemmel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bemmel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bemmel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bemmel niet geschikt voor uw werk in Bemmel of
 • u functioneert niet voldoende in Bemmel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bemmel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bemmel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bemmel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bemmel verblijft, dan mag uw werkgever in Bemmel u eveneens wel ontslaan.