Ontslag Bemelen

Uw werkgever in Bemelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bemelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bemelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bemelen. Uw werkgever in Bemelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bemelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bemelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bemelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bemelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bemelen of met bevallingsverlof bent in Bemelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bemelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bemelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bemelen
 • Als u in Bemelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bemelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bemelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bemelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bemelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bemelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bemelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bemelen. Uitzonderingen in Bemelen;
 • Als uw werkgever in Bemelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bemelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bemelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bemelen niet geschikt voor uw werk in Bemelen of
 • u functioneert niet voldoende in Bemelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bemelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bemelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bemelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bemelen verblijft, dan mag uw werkgever in Bemelen u eveneens wel ontslaan.