Ontslag Belvert

Uw werkgever in Belvert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Belvert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Belvert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Belvert. Uw werkgever in Belvert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Belvert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Belvert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Belvert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Belvert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Belvert of met bevallingsverlof bent in Belvert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Belvert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Belvert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Belvert
 • Als u in Belvert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Belvert wilt opnemen;
 • Omdat u in Belvert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Belvert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Belvert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Belvert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Belvert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Belvert. Uitzonderingen in Belvert;
 • Als uw werkgever in Belvert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Belvert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Belvert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Belvert niet geschikt voor uw werk in Belvert of
 • u functioneert niet voldoende in Belvert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Belvert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Belvert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Belvert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Belvert verblijft, dan mag uw werkgever in Belvert u eveneens wel ontslaan.