Ontslag Beltrum

Uw werkgever in Beltrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beltrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beltrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beltrum. Uw werkgever in Beltrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beltrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beltrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beltrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beltrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beltrum of met bevallingsverlof bent in Beltrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beltrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beltrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beltrum
 • Als u in Beltrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beltrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Beltrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beltrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beltrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beltrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beltrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beltrum. Uitzonderingen in Beltrum;
 • Als uw werkgever in Beltrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beltrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beltrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beltrum niet geschikt voor uw werk in Beltrum of
 • u functioneert niet voldoende in Beltrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beltrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beltrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beltrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beltrum verblijft, dan mag uw werkgever in Beltrum u eveneens wel ontslaan.