Ontslag Belt-schutsloot

Uw werkgever in Belt-schutsloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Belt-schutsloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Belt-schutsloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Belt-schutsloot. Uw werkgever in Belt-schutsloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Belt-schutsloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Belt-schutsloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Belt-schutsloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Belt-schutsloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Belt-schutsloot of met bevallingsverlof bent in Belt-schutsloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Belt-schutsloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Belt-schutsloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Belt-schutsloot
 • Als u in Belt-schutsloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Belt-schutsloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Belt-schutsloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Belt-schutsloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Belt-schutsloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Belt-schutsloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Belt-schutsloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Belt-schutsloot. Uitzonderingen in Belt-schutsloot;
 • Als uw werkgever in Belt-schutsloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Belt-schutsloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Belt-schutsloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Belt-schutsloot niet geschikt voor uw werk in Belt-schutsloot of
 • u functioneert niet voldoende in Belt-schutsloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Belt-schutsloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Belt-schutsloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Belt-schutsloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Belt-schutsloot verblijft, dan mag uw werkgever in Belt-schutsloot u eveneens wel ontslaan.