Ontslag Belgeren

Uw werkgever in Belgeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Belgeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Belgeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Belgeren. Uw werkgever in Belgeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Belgeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Belgeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Belgeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Belgeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Belgeren of met bevallingsverlof bent in Belgeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Belgeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Belgeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Belgeren
 • Als u in Belgeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Belgeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Belgeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Belgeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Belgeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Belgeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Belgeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Belgeren. Uitzonderingen in Belgeren;
 • Als uw werkgever in Belgeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Belgeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Belgeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Belgeren niet geschikt voor uw werk in Belgeren of
 • u functioneert niet voldoende in Belgeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Belgeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Belgeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Belgeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Belgeren verblijft, dan mag uw werkgever in Belgeren u eveneens wel ontslaan.