Ontslag Belgenhoek

Uw werkgever in Belgenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Belgenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Belgenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Belgenhoek. Uw werkgever in Belgenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Belgenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Belgenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Belgenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Belgenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Belgenhoek of met bevallingsverlof bent in Belgenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Belgenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Belgenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Belgenhoek
 • Als u in Belgenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Belgenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Belgenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Belgenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Belgenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Belgenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Belgenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Belgenhoek. Uitzonderingen in Belgenhoek;
 • Als uw werkgever in Belgenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Belgenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Belgenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Belgenhoek niet geschikt voor uw werk in Belgenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Belgenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Belgenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Belgenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Belgenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Belgenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Belgenhoek u eveneens wel ontslaan.