Ontslag Belfeld

Uw werkgever in Belfeld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Belfeld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Belfeld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Belfeld. Uw werkgever in Belfeld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Belfeld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Belfeld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Belfeld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Belfeld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Belfeld of met bevallingsverlof bent in Belfeld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Belfeld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Belfeld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Belfeld
 • Als u in Belfeld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Belfeld wilt opnemen;
 • Omdat u in Belfeld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Belfeld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Belfeld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Belfeld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Belfeld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Belfeld. Uitzonderingen in Belfeld;
 • Als uw werkgever in Belfeld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Belfeld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Belfeld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Belfeld niet geschikt voor uw werk in Belfeld of
 • u functioneert niet voldoende in Belfeld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Belfeld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Belfeld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Belfeld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Belfeld verblijft, dan mag uw werkgever in Belfeld u eveneens wel ontslaan.