Ontslag Beldert

Uw werkgever in Beldert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beldert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beldert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beldert. Uw werkgever in Beldert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beldert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beldert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beldert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beldert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beldert of met bevallingsverlof bent in Beldert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beldert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beldert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beldert
 • Als u in Beldert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beldert wilt opnemen;
 • Omdat u in Beldert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beldert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beldert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beldert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beldert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beldert. Uitzonderingen in Beldert;
 • Als uw werkgever in Beldert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beldert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beldert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beldert niet geschikt voor uw werk in Beldert of
 • u functioneert niet voldoende in Beldert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beldert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beldert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beldert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beldert verblijft, dan mag uw werkgever in Beldert u eveneens wel ontslaan.