Ontslag Bekveld

Uw werkgever in Bekveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bekveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bekveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bekveld. Uw werkgever in Bekveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bekveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bekveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bekveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bekveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bekveld of met bevallingsverlof bent in Bekveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bekveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bekveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bekveld
 • Als u in Bekveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bekveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Bekveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bekveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bekveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bekveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bekveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bekveld. Uitzonderingen in Bekveld;
 • Als uw werkgever in Bekveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bekveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bekveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bekveld niet geschikt voor uw werk in Bekveld of
 • u functioneert niet voldoende in Bekveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bekveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bekveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bekveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bekveld verblijft, dan mag uw werkgever in Bekveld u eveneens wel ontslaan.