Ontslag Bekenes

Uw werkgever in Bekenes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bekenes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bekenes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bekenes. Uw werkgever in Bekenes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bekenes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bekenes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bekenes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bekenes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bekenes of met bevallingsverlof bent in Bekenes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bekenes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bekenes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bekenes
 • Als u in Bekenes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bekenes wilt opnemen;
 • Omdat u in Bekenes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bekenes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bekenes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bekenes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bekenes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bekenes. Uitzonderingen in Bekenes;
 • Als uw werkgever in Bekenes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bekenes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bekenes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bekenes niet geschikt voor uw werk in Bekenes of
 • u functioneert niet voldoende in Bekenes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bekenes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bekenes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bekenes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bekenes verblijft, dan mag uw werkgever in Bekenes u eveneens wel ontslaan.