Ontslag Bekelaar

Uw werkgever in Bekelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bekelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bekelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bekelaar. Uw werkgever in Bekelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bekelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bekelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bekelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bekelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bekelaar of met bevallingsverlof bent in Bekelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bekelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bekelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bekelaar
 • Als u in Bekelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bekelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Bekelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bekelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bekelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bekelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bekelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bekelaar. Uitzonderingen in Bekelaar;
 • Als uw werkgever in Bekelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bekelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bekelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bekelaar niet geschikt voor uw werk in Bekelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Bekelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bekelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bekelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bekelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bekelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Bekelaar u eveneens wel ontslaan.