Ontslag Beinum

Uw werkgever in Beinum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beinum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beinum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beinum. Uw werkgever in Beinum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beinum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beinum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beinum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beinum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beinum of met bevallingsverlof bent in Beinum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beinum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beinum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beinum
 • Als u in Beinum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beinum wilt opnemen;
 • Omdat u in Beinum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beinum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beinum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beinum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beinum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beinum. Uitzonderingen in Beinum;
 • Als uw werkgever in Beinum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beinum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beinum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beinum niet geschikt voor uw werk in Beinum of
 • u functioneert niet voldoende in Beinum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beinum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beinum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beinum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beinum verblijft, dan mag uw werkgever in Beinum u eveneens wel ontslaan.