Ontslag Beinsdorp

Uw werkgever in Beinsdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beinsdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beinsdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beinsdorp. Uw werkgever in Beinsdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beinsdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beinsdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beinsdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beinsdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beinsdorp of met bevallingsverlof bent in Beinsdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beinsdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beinsdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beinsdorp
 • Als u in Beinsdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beinsdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Beinsdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beinsdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beinsdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beinsdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beinsdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beinsdorp. Uitzonderingen in Beinsdorp;
 • Als uw werkgever in Beinsdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beinsdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beinsdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beinsdorp niet geschikt voor uw werk in Beinsdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Beinsdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beinsdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beinsdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beinsdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beinsdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Beinsdorp u eveneens wel ontslaan.