Ontslag Beilervaart

Uw werkgever in Beilervaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beilervaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beilervaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beilervaart. Uw werkgever in Beilervaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beilervaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beilervaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beilervaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beilervaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beilervaart of met bevallingsverlof bent in Beilervaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beilervaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beilervaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beilervaart
 • Als u in Beilervaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beilervaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Beilervaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beilervaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beilervaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beilervaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beilervaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beilervaart. Uitzonderingen in Beilervaart;
 • Als uw werkgever in Beilervaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beilervaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beilervaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beilervaart niet geschikt voor uw werk in Beilervaart of
 • u functioneert niet voldoende in Beilervaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beilervaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beilervaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beilervaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beilervaart verblijft, dan mag uw werkgever in Beilervaart u eveneens wel ontslaan.