Ontslag Beilen

Uw werkgever in Beilen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beilen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beilen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beilen. Uw werkgever in Beilen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beilen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beilen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beilen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beilen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beilen of met bevallingsverlof bent in Beilen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beilen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beilen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beilen
 • Als u in Beilen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beilen wilt opnemen;
 • Omdat u in Beilen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beilen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beilen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beilen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beilen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beilen. Uitzonderingen in Beilen;
 • Als uw werkgever in Beilen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beilen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beilen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beilen niet geschikt voor uw werk in Beilen of
 • u functioneert niet voldoende in Beilen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beilen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beilen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beilen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beilen verblijft, dan mag uw werkgever in Beilen u eveneens wel ontslaan.