Ontslag Behelp

Uw werkgever in Behelp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Behelp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Behelp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Behelp. Uw werkgever in Behelp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Behelp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Behelp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Behelp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Behelp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Behelp of met bevallingsverlof bent in Behelp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Behelp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Behelp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Behelp
 • Als u in Behelp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Behelp wilt opnemen;
 • Omdat u in Behelp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Behelp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Behelp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Behelp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Behelp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Behelp. Uitzonderingen in Behelp;
 • Als uw werkgever in Behelp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Behelp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Behelp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Behelp niet geschikt voor uw werk in Behelp of
 • u functioneert niet voldoende in Behelp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Behelp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Behelp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Behelp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Behelp verblijft, dan mag uw werkgever in Behelp u eveneens wel ontslaan.