Ontslag Beetsterzwaag /beetstersweach

Uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beetsterzwaag /beetstersweach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beetsterzwaag /beetstersweach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beetsterzwaag /beetstersweach. Uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beetsterzwaag /beetstersweach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beetsterzwaag /beetstersweach niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beetsterzwaag /beetstersweach of met bevallingsverlof bent in Beetsterzwaag /beetstersweach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beetsterzwaag /beetstersweach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beetsterzwaag /beetstersweach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beetsterzwaag /beetstersweach
 • Als u in Beetsterzwaag /beetstersweach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beetsterzwaag /beetstersweach wilt opnemen;
 • Omdat u in Beetsterzwaag /beetstersweach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beetsterzwaag /beetstersweach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beetsterzwaag /beetstersweach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beetsterzwaag /beetstersweach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beetsterzwaag /beetstersweach. Uitzonderingen in Beetsterzwaag /beetstersweach;
 • Als uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beetsterzwaag /beetstersweach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach niet geschikt voor uw werk in Beetsterzwaag /beetstersweach of
 • u functioneert niet voldoende in Beetsterzwaag /beetstersweach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beetsterzwaag /beetstersweach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beetsterzwaag /beetstersweach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beetsterzwaag /beetstersweach verblijft, dan mag uw werkgever in Beetsterzwaag /beetstersweach u eveneens wel ontslaan.