Ontslag Beets

Uw werkgever in Beets mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beets zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beets

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beets. Uw werkgever in Beets mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beets arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beets niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beets te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beets u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beets of met bevallingsverlof bent in Beets.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beets kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beets die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beets
 • Als u in Beets lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beets wilt opnemen;
 • Omdat u in Beets lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beets lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beets wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beets op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beets

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beets. Uitzonderingen in Beets;
 • Als uw werkgever in Beets bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beets aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beets gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beets niet geschikt voor uw werk in Beets of
 • u functioneert niet voldoende in Beets.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beets

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beets niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beets of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beets verblijft, dan mag uw werkgever in Beets u eveneens wel ontslaan.