Ontslag Beesel

Uw werkgever in Beesel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beesel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beesel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beesel. Uw werkgever in Beesel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beesel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beesel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beesel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beesel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beesel of met bevallingsverlof bent in Beesel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beesel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beesel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beesel
 • Als u in Beesel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beesel wilt opnemen;
 • Omdat u in Beesel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beesel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beesel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beesel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beesel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beesel. Uitzonderingen in Beesel;
 • Als uw werkgever in Beesel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beesel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beesel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beesel niet geschikt voor uw werk in Beesel of
 • u functioneert niet voldoende in Beesel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beesel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beesel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beesel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beesel verblijft, dan mag uw werkgever in Beesel u eveneens wel ontslaan.