Ontslag Beesd

Uw werkgever in Beesd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beesd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beesd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beesd. Uw werkgever in Beesd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beesd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beesd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beesd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beesd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beesd of met bevallingsverlof bent in Beesd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beesd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beesd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beesd
 • Als u in Beesd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beesd wilt opnemen;
 • Omdat u in Beesd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beesd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beesd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beesd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beesd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beesd. Uitzonderingen in Beesd;
 • Als uw werkgever in Beesd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beesd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beesd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beesd niet geschikt voor uw werk in Beesd of
 • u functioneert niet voldoende in Beesd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beesd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beesd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beesd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beesd verblijft, dan mag uw werkgever in Beesd u eveneens wel ontslaan.