Ontslag Beerzerveld

Uw werkgever in Beerzerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beerzerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beerzerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beerzerveld. Uw werkgever in Beerzerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beerzerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beerzerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beerzerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beerzerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beerzerveld of met bevallingsverlof bent in Beerzerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beerzerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beerzerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beerzerveld
 • Als u in Beerzerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beerzerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Beerzerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beerzerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beerzerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beerzerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beerzerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beerzerveld. Uitzonderingen in Beerzerveld;
 • Als uw werkgever in Beerzerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beerzerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beerzerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beerzerveld niet geschikt voor uw werk in Beerzerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Beerzerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beerzerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beerzerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beerzerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beerzerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Beerzerveld u eveneens wel ontslaan.