Ontslag Beerze

Uw werkgever in Beerze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beerze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beerze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beerze. Uw werkgever in Beerze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beerze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beerze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beerze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beerze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beerze of met bevallingsverlof bent in Beerze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beerze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beerze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beerze
 • Als u in Beerze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beerze wilt opnemen;
 • Omdat u in Beerze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beerze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beerze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beerze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beerze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beerze. Uitzonderingen in Beerze;
 • Als uw werkgever in Beerze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beerze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beerze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beerze niet geschikt voor uw werk in Beerze of
 • u functioneert niet voldoende in Beerze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beerze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beerze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beerze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beerze verblijft, dan mag uw werkgever in Beerze u eveneens wel ontslaan.